Transparencia Manlleu
Última modificació : 20/01/2015 12:18:31

Pla d'Igualtat 2012 - 2016

L'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona proposa actualment (Pla 2012-2016) 7 línies d'actuació que corresponen de forma més precisa als diferents àmbits d'actuació de les polítiques locals sobre la vida de les persones. Aquestes línies són:

 

 • 1. Impuls de les Polítiques d'Igualtat de gènere
 • 2. Violència de gènere
 • 3. Participació sociopolítica de les dones
 • 4. Repartiment de treballs i usos del temps
 • 5. Coeducació, formació i producció cultural
 • 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i del territori
 • 7. Promoció de la salut

 

Anteriorment el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Manlleu 2007-2011 va basar-se en els eixos del IV Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007), i en les 6 àrees prioritàries de l'actuació de la UE a favor de la igualtat de gènere per al període 2006-2010. D'aquestes directrius se'n van derivar els 4 eixos definits per al Pla d'Igualtat:

 

 • 1. Gestió Administrativa i institucional
 • 2. Accés a la Igualtat d'Oportunitats
 • 3. Foment de la Participació de les Dones
 • 4. Abordatge integral de la violència domèstica i de gènere.