Transparencia Manlleu
Última modificació : 30/11/2015 13:29:52

Pla d'igualtat oportunitats de l'Ajuntament - 2009

Els Plans d'Igualtat d'Oportunitats Interns són una estratègia per assolir la igualtat real entre dones i homes en les polítiques internes dels ajuntaments; tenen per objectiu potenciar les capacitats i el talent de les persones que hi treballen alhora que eliminar els estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere que dificulten a les dones accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.

 

Podeu consultar el pla aprovat per l'Ajuntament de Manlleu al document adjunt.