Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 12/02/2019 10:18:33

Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu - 2004

El Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu constitueix el marc general d’anàlisi i metodologia per a la concreció d’accions transversals per al tractament del fenomen de la diversitat a Manlleu, així com el document que fixa la política municipal per al tractament del fenomen de la immigració amb l’objectiu que, lluny de la seva capacitat de generació de tensions de tota mena, esdevingui una oportunitat per aconseguir una societat manlleuenca més plural, democràtica i respectuosa.


L’objectiu bàsic del PGDM és definir una estratègia de gestió de la diversitat a Manlleu i proporcionar suport tècnic als seus responsables per tal de:

  • Gestionar més efectivament els fluxos migratoris
  • Expandir la capacitat de la societat receptora per conviure en la diversitat, a través de la gestió dels impactes dels fluxos migratoris i capitalitzant les oportunitats.
  • Crear acords i arquitectures estratègiques que generin cohesió social