Transparencia Manlleu
Última modificació : 05/09/2016 13:05:00

Contractes de gestió / concessió de serveis públics

En aquest apartat podeu consultar la informació de les empreses contractistes de la gestió de serveis públics actualment vigents a l'Ajuntament de Manlleu

 

 

 

Servei d'aigua potable

 

Tipus: Concessió administrativa

 

Concessionari: SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U

 

Any de signatura del contracte: 1984

 

Vigència: Actualment es troba en una pròrroga de 20 anys. Finalitza el novembre del 2034.

 

Contacte empresa: http://www.sorea.cat

 

Queixes o suggeriments: http://www.sorea.cat/ca/atencio-al-client

 

  

Servei d'enllumenat públic

 

Tipus: Concessió administrativa 

 

Concessionari: SECE, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A.

 

Any de signatura del contracte: 2014

 

Vigència: 4 anys

 

Contacte empresa: http://www.sece.com

 

Queixes o suggeriments: se...@sece.com

 

 

Serveis funeraris

 

Tipus: Concessió administrativa 

 

Concessionari: A.T.F. Fill de J. Cuberta, SA

 

Any de signatura del contracte: 1994

 

Vigència: 43 anys

 

Contacte empresa: http://www.funerariacuberta.com/

 

Queixes o suggeriments: http://www.funerariacuberta.com/contacte.htm

 

 

Escola bressol Els Picarols

 

Tipus:  Gestió de servei públic

 

Concessionari: SUARA SERVEIS, SCCL

 

Any de signatura del contracte: 2008

 

Vigència: 16 anys amb possibilitats de pròrrogues de 2 anys fins a un màxim de 50 anys (inclòs el període inicial)

 

Contacte empresa: http://www.suara.coop/

 

Queixes o suggeriments: http://www.suara.coop/ca/contacte/

 

 

Escola de Música Municipal

 

Tipus:  Concessió administrativa

 

Concessionari: Fundació Privada Estudis Musicals de Manlleu

 

Any de signatura del contracte: 2006. Pròrroga signada l'any 2016.

 

Vigència: Fins l'any 2021.

 

Contacte empresa: http://www.xtec.cat/escolamusicamanlleu/

 

Queixes o suggeriments: esc...@xtec.cat