Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 11/02/2019 11:06:59

Convenis

A l'enllaç següent podeu consultar la relació de convenis -amb les dades relatives al nom de l'organisme, institució o entitat amb qui l'Ajuntament ha signat el conveni i la quantia de les obligacions econòmiques que se'n deriven- subscrits desde l'any 2014.

 

Enllaç als convenis subscrits per l'Ajuntament

 

 

Des de l'any 2018 l'Ajuntament de Manlleu també publica els convenis al:

 

Registre de Convenis de Col.laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya