Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/09/2015 11:12:58

Convenis

A l'enllaç següent podeu consultar la relació de convenis -amb les dades relatives al nom de l'organisme, institució o entitat amb qui l'Ajuntament ha signat el conveni, l'objecte del conveni i la quantia de les obligacions econòmiques que se'n deriven- subscrits desde l'any 2014. Aquesta informació s'actualitza trimestralment. 

 

Enllaç als convenis subscrits per l'Ajuntament