Transparencia Manlleu
Última modificació : 14/02/2018 13:55:11

Endeutament municipal

 

 

Evolució de l'endeutament municipal total (2011 - 2017)

 

Evolució deute

 

En motiu de l’aprovació de la nova instrucció de comptabilitat l'any 2016, relacionem altres operacions no bancàries que també computen com a endeutament que els anys anteriors no s'incloïen i per això l'import del deute és més elevat.

 

 

Evolució de l'endeutament municipal per entitat bancària (2011 - 2017)

 

Evolució deute per entitat bancària

 

Podeu consultar la informació del deute viu total als documents adjunts.

 

L'endeutament viu total és la suma de l'endeutament amb les entitats bancàries juntament amb el retorn de la participació als tributs de l'estat (PIE) que l'Ajuntament ha de retornar a l'Administració General de l'Estat i altres operacions no bancàries que també computen com a endeutament en motiu de l’aprovació de la nova instrucció de comptabilitat de l'any 2016.

 

Si voleu consultar més informació sobre l'evolució de l'endeutament a nivell d'entitats locals, d'acord amb la informació publicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ho podeu fer a través de la pàgina web del Ministeri on es publiquen les dades des de l'any 2008 corresponent al Deute Viu de les Entitats Locals. La xifra recollida a nivell oficial en la web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no coincideix amb la xifra detallada anteriorment perquè la xifra del Ministeri d'Hisenda no inclou els préstecs obtinguts amb la Diputació de Barcelona ni els imports pendents derivats de les liquidacions negatives de la PIE corresponents als exercicis 2008 i 2009.