Transparencia Manlleu

Informes 2015

En aquest apartat podeu consultar els documents de seguiment anual i trimestral d'estabilitat pressupostària.