Transparencia Manlleu

Informes 2016

En aquest apartat podeu consultar els documents de seguiment anual i trimestral d'estabilitat pressupostària.