Transparencia Manlleu
Última modificació : 08/06/2017 13:52:28

Informes 2017

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute