Transparencia Manlleu
Última modificació : 06/06/2018 11:43:59

Informes 2018

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute