Transparencia Manlleu
Última modificació : 06/02/2019 10:17:47

Informes 2019

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute del pressupost 2019.

 

Els informes es publiquen al final de cada trimestre.

CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc