Transparencia Manlleu
Última modificació : 07/06/2017 17:46:00

Obres públiques i infraestructures

Indicador d'inversió en infraestructura per habitant  

 

(Despeses de l'exercici en inversió en infraestructures del Capitol 6 / num. d'habitants ) 

 

Inversio_infraestructura_habitant