Transparencia Manlleu

Liquidacions d'exercicis anteriors

En els documents adjunts podeu consultar les liquidacions dels exercicis pressupostaris anteriors.