Transparencia Manlleu
Última modificació : 30/01/2015 14:53:10

Béns mobles de valor històric i artístic

En aquest apartat podeu consultar el detall dels béns mobles de valor històrico-artístic de què disposa l'Ajuntament en el seu patrimoni municipal.

 

Nom Quantitat
Estàtua de bronze de Viladomat 1
Llibre de privilegis atorgats a Manlleu 1
Relligat de documents antic (s.XVIII-XIX) 1
Quadre de Mercuri Molera 1
Escultures de l'Ajuntament 2
Animals dissecats (taxidèrmia) 293
Restes de ceràmica i arqueològiques (Museu del Ter)  695
Objectes pendents de catalogació (Seminari de Vic) 750
Objectes pendents de catalogació (Museu del Ter) 1000
Pots de mostres en formol (Museu del Ter) 1277
Objectes catalogats (Museu del Ter) 3860
Quadres - Ajuntament de Manlleu  varis
Quadres - Casa de Cultura Can Puget  varis
Quadres - Jutjat de Pau  varis
Quadres - Oficina de Benestar Social  varis
Quadres - Oficina de Promoció Econòmica  varis
Quadres - SEFED  varis
Quadres - Si-Dral  varis
Obres de referència  varis
Publicacions periòdiques  varis
Mobiliari exposat al MIT  varis
Fotografies "Desvetllem la memòria"  varis
Fons bibliogràfic - Antic  varis
Fons bibliogràfic - CCNN varis
Fons bibliogràfic - CCSS varis
Fons documental de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament varis
Fons multimèdia varis
Fons Salarich varis
Fons Rueda  varis
Fons Roqué  varis
Fons Regàs  varis
Fons Rierola  varis
Fons fotogràfic Carles Molist  varis