Transparencia Manlleu
Última modificació : 20/12/2017 15:22:51

Pressupost

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als pressupostos municipals dels últims anys així com la resta de dades econòmiques d'interès de la gestió municipal.

 

Dades del pressupost del Portal de Transparència de Catalunya:

Pressupost Generalitat

 

A continuació s'adjunten dues gràfiques resum de l'evolució dels pressupostos municipals dels darrers 5 anys, on trobareu les dades relatives al pressupost consolidat per cada exercici.

 

Als apartats adjunts podeu consultar les dades del resum dels pressupostos dels anys 2011 al 2018.  

 

 

Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018 

 

Comparació del Pressupost total (incloent les inversions) entre la previsió inicial i la definitiva

 

Evolució pressupost

 

 

Evolució de les inversions municipals 2011 - 2018 

 

Comparació de les inversions consignades al Capítol 6 entre els crèdits inicial i els crèdits definitius

 

 Evolució inversions