Transparencia Manlleu
Última modificació : 07/07/2017 15:19:48

Ajuts d'urgència

Les prestacions econòmiques d'urgència social, són prestacions puntuals per a despeses urgents i bàsiques a persones i families en greu risc d'exclusió social i que temporalment no poden pagar les despeses familiars bàsiques. 

 

L'any 2016 l'Ajuntament de Manlleu va concedir ajudes per un import de 127.160,14 €

 

 

Distribució per conceptes de despesa de les prestacions econòmiques d'urgència social (2016)

 

Subvencions 2016