Transparencia Manlleu
Última modificació : 26/02/2018 14:22:45

Pla de Tresoreria

En aquest apartat podeu consultar l'evolució prevista en el Pla de Tresoreria sobre els ingressos municipals i el calendari dels pagaments a realitzar, desglossats mensualment, tant pel que fa a les despeses corrents com a les amortitzacions de les inversions.