Transparencia Manlleu
Última modificació : 09/10/2017 10:03:47

C. de Gestió Administrativa i Serveis Personals

Competències de la Comissió Informativa

 

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a les àrees de govern definides a la Resolució d’Alcaldia DEC/745/2015 de 16 de juny: Secretaria, Serveis jurídics, arxiu municipal, patrimoni i inventari, Pla de gestió de la diversitat, Intervenció i Tresoreria municipals, Organització i persones, compres i contractació, prevenció de riscos laborals, serveis informàtics, noves tecnologies, comunicació i coneixement, transparència, administració electrònica, participació electrònica i gestió i millora dels serveis públics, promoció i difusió cultural, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, educació, jovent, esports, teixit industrial, mitjans de comunicació, barris i participació ciutadana i promoció econòmica, seguretat ciutadana i protecció civil, benestar social, salut pública, consum i gent gran i, en tot cas, formaran part de l’àmbit d’aquesta Comissió tots els assumptes que s’impulsin, gestionin o tramitin des de qualsevol de les àrees municipals que no restin inclosos en l’àmbit de la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.

 

 

Data de les sessions

 

La Comissió informativa de gestió administrativa i serveis personals es reuneix els dilluns anteriors a la celebració del Ple municipal a les 19.30h 

 

 

 

Membres de la comissió

 

Està formada per 12 membres, que inclou tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament:

 

 

 Càrrec Nom Partit
 President/a Marta Alsina ERC-JFM-AM
 Vicepresidenta M.Josep Palomar ERC-JFM-AM
 Vocal Carme Trillas ERC-JFM-AM
 Vocal Eudald Sellarès ERC-JFM-AM
 Vocal Benjamí Nieto PDeCAT-CiU
 Vocal Miquel Gay PDeCAT-CiU
 Vocal Albert Generó CUP-PA
 Vocal Ismael Dot CUP-PA
 Vocal Antoni Poyato PSC-CP
 Vocal Dolors Collell MES
 Vocal Miquel Sánchez ICV
 Vocal Maite Gallifa No adscrita