Transparencia Manlleu
Última modificació : 27/07/2018 14:47:11

C. de Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Competències de la Comissió Informativa

 

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a l’àrea de govern de Serveis Territorials definida a la Resolució d’Alcaldia DEC/745/2015 de 16 de juny: serveis territorials, planificació territorial, espai i serveis urbans, urbanisme, infraestructures, pagesia i medi rural, habitatge i medi ambient.

 

Data de les sessions

 

La Comissió informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient de la ciutat es reuneix els dimarts anteriors a la celebració del Ple municipal a les 19.30h 

 

 

Membres de la comissió

 

Està formada per 12 membres, que inclou tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament:

 

 

 

 Càrrec Nom Partit
 President Enric Vilaregut ERC-JFM-AM
 Vicepresident M.Carme Bassas ERC-JFM-AM
 Vocal Marta Alsina ERC-JFM-AM
 Vocal Ramon Soldevila PDeCAT-CiU
 Vocal Isabel Casadevall PDeCAT-CiU
 Vocal Laura Generó CUP-PA
 Vocal Eudald Rifà CUP-PA
 Vocal Marta Moreta PSC-CP
 Vocal Alejandro López PSC-CP
 Vocal Rafa Cuenca MES
 Vocal Miquel Sánchez ICV
 Vocal Maite Gallifa No adscrita