Transparencia Manlleu
Última modificació : 15/02/2018 10:05:14

Comunicació i mitjans municipals

 

L'Ajuntament disposa del servei de comunicació corporativa que actualment està integrat dins l'àrea d'Alcaldia. 

 

Per altra banda l'Ajuntament integra dos mitjans de comunicació públics:  El portal digital El Ter.net i  Ràdio Manlleu

 

L'Ajuntament treballa seguint les directrius del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, el qual va ser aprovat en Junta de Govern Local del 7 de maig del 2013 (vegeu document adjunt al final de la pàgina)

 

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública - premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin els principis que van inspirar el Decàleg. 

 

 

Taula de despeses anuals en publicitat contractades per cadascun dels mitjans de comunicació

 

Cost campanyes de comunicació