Transparencia Manlleu
Última modificació : 27/02/2018 16:29:53

Dictàmens de la comissió jurídica assessora

L’Ajuntament de Manlleu no té cap dictamen de la Comissió Jurídica Assessora rellevant fins a aquesta data.