Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/09/2015 13:03:47

Indemnitzacions per grups polítics

Els grups polítics municipals constituïts a l'inici de la legislatura també perceben mensualment els imports que s'assenyalen a continuació:

 

  • 65 € per cada regidor electe
  • 50 € per cada grup municipal

 

Taula de retribucions mensuals i anuals de cada grup polític:

 

Grup Import mensual Import anual
ERC-JFM-AM 505 € 6.060 €
CiU 310 € 3.720 €
CUP-PA 310 € 3.720 €
PSC-CP 245 € 2.940 €
MES  115 € 1.380 €
ICV 115 € 1.380 €