Transparencia Manlleu
Última modificació : 30/07/2018 13:56:58

Retribucions dels electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d'indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

 

Els regidors i regidores, tan si formen part de l'equip de govern com membres de l'oposició, que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l'assistència efectiva a cada sessió dels òrgans de govern municipals, els imports següents:

 

  • Per assistència al Ple: 225 €
  • Per assistència a la Junta de Govern Local: 90 €
  • Per assistència a les Comissions Informatives: 90 €

 

En el cas d'abandonament del càrrec l'Ajuntament no preveu cap mena d'indemnització econòmica.

 

 

TAULA DE RETRIBUCIONS

 

Nom Càrrec Grup

Dedicació

Hores

setmanals

Retribució  

anual (bruta)

 Àlex Garrido Alcalde ERC Exclusiva (100%) Jornada completa 44.763,20 €  
 Carme Trillas Regidora ERC Exclusiva (100%) Jornada completa 33.811,67 €  
 Enric Vilaregut Regidor ERC Parcial (75%)  28 h 31.595,33 €  
 Eudald Sellares Regidor ERC Parcial (33%) 12,5 h 11.312,00 €  
 M.Carme Bassas Regidora ERC Parcial (33%) 12,5 h 11.312,00 €  
 Maite Gallifa Regidora N.A. Parcial (33%) 12,5 h 11.312,00 €  
 M.Josep Palomar   Regidora  ERC Parcial (32%) 12 h 10.819,73 €  
           
Nom Càrrec Grup

Assistència  * 

Hores

setmanals

Retr. estimada  

anual (bruta)  

Rafa Cuenca Regidor MES

Ple, Junta de Govern,

2 C. Informatives

 - 8.415,00 € 
 Marta Alsina Regidora ERC

Ple, Junta de Govern,

1 C. Informativa

  - 7.425,00 €  
 Miquel Sánchez Regidor ICV

Ple,

2 C. Informatives

  -  4.455,00 €  
 Marta Moreta Regidora PSC 

Ple,

1 C. Informativa

  - 3.465,00 €   
 Benjamí Nieto Regidor  PDeCAT

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Isabel Casadevall Regidora PDeCAT

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Ramon Soldevila Regidor PDeCAT

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Miquel Gay Regidor PDeCAT

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
Albert Generó Regidor  CUP

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Ismael Dot Regidor CUP

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Laura Generó Regidora CUP

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Eudald Rifà Regidor CUP

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €   
 Alejandro López Regidor PSC

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €  
 Antonio Poyato Regidor PSC  

Ple,

1 C. Informativa

 - 3.465,00 €

 

 

* El càlcul de l'import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s'ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l'assignació personal a cada òrgan de gestió municipal

 

11 sessions de Ple ordinàries2.475 € anuals (no s'han tingut en compte possibles sessions de Ple extraordinàries)

 

44 sessions de Junta de Govern3.960 € anuals

 

11 sessions de Comissions Informatives990 € anuals (per a cada comissió informativa)  

 

 

DIETES

 

La quantia màxima que poden percebre els càrrecs electes per compensar les despeses derivades de l'exercici del seu càrrec es detalla a continuació, la percepció de la qual requerirà prèviament la justificació documental corresponent: 

 

  • Vehicle propi: 0,19 €/km
  • Motocicleta pròpia: 0,078 €/km
  • Allotjament: 102,56 €
  • Manutenció: 53,34 €
  • Dieta sencera: 155,90 €