Transparencia Manlleu
Última modificació : 07/02/2017 14:18:07

Ajudes socials

Taula d'imports de fons social sol.licitades per a cada àrea

 

Taula fons social