Transparencia Manlleu
Última modificació : 02/02/2015 11:33:45

Càrrecs de confiança

L'Ajuntament de Manlleu no disposa de cap lloc de treball reservat a personal eventual (càrrecs de confiança política o d'assessorament especial) durant aquesta legislatura.