Transparencia Manlleu
Última modificació : 22/06/2018 13:48:22

Incompatibilitats

A continuació podeu consultar les taules de compatibilitats privades i compatibilitats públiques autoritzades als treballadors i treballadores municipals. 

 

 

Compatibilitats Privades:

  

Nom Lloc de treball

Activitat privada

Tipus

Durada

 JPV    

 Coordinador de Serveis Territorials,

 Medi Ambient i Habitatge   

Docent - Advocat

C. propi

01/01/18

al 

31/12/18

 EGM

Cap de servei d'Urbanisme i

Ordenació Territorial 

Arquitecte

C. propi

01/01/18

al 

31/12/18

 AFS

Cap de servei d'Infraestructures

i Intervenció Mediambiental 

Enginyer

C. propi

01/01/18

al

31/12/18

 EBA

Responsable d'Infraestructures

viàries 

Enginyera tècnica

d'obres públiques

C. propi

01/01/18

al

31/12/18

 JSU

 Arquitecte tècnic 

Docent -

Arquitecte tècnic

C. propi

01/01/18

al

31/12/18

 JAJ

 

Tècnic auxiliar de biblioteca 

 

Comissariat i organització d'exposicions

i guiatge de visites culturals

C. propi

23/11/17

al

22/11/18

 JCU

 

Tècnic d'empresa 

 

Enginyer de

Telecomunicacions

C. propi

14/02/18

al

13/02/19

 MMC Educar/a de centre obert Monitor de menjador

C. aliena

01/09/17

al

31/08/18

 HMF

Agent

d'igualtat

Atenció

psicològica

C. propi

02/02/18

al

01/02/19

 JCH

Agent de policia

Administració del Patrimoni

familiar / Docència 

C. propi /

C. aliena

01/01/18

al

31/12/18

 JDS

Encarregat manteniment

brigada

 Jardineria

 

C. propi

 

01/01/18

al 

31/12/18

 JTB Oficial de jardineria  Jardineria  

C. propi

 

01/01/18

al

31/12/18

 JVC Oficial de jardineria   Jardineria  

C. propi

 

01/01/18

al 

31/12/18

 AAM Oficial de jardineria Agricultor  

C. propi

 

01/01/18

al

31/12/18

 JDP Oficial de serveis múltiples

Mecànic i conductor

maquinari

C. propi /

C. aliena 

01/01/18

al

31/12/18

DRH Cap de servei de manteniment urbà Arquitecte tècnic C. propi

13/07/17

al

12/07/18

RRF Locutor - tècnic de mitjans de comunicació  Periodista  C. aliena  

16/02/18

al

15/02/19

         

 

 

Compatibilitats públiques i acumulacions de tasques:

 

 

Nom Lloc de treball

Activitat pública / Administració

Durada

 AVT

Secretària

 

Acumulació de tasques

Secretària al Consell Comarcal de la Garrotxa

Indefinida
 PMB

Operari de manteniment

d'instal.lacions esportives

Regidor Ajuntament de Gurb 

13/06/15

al

12/06/19

 AGV AODL d'Innovació Pública   Alcalde de Sobremunt

01/09/15

al

12/06/19