Transparencia Manlleu

Incompatibilitats

A continuació podeu consultar les taules de compatibilitats privades i compatibilitats públiques autoritzades als treballadors i treballadores municipals. 

 

 

Compatibilitats Privades:

  

Nom Lloc de treball

Activitat privada

Tipus

Durada

 JPV    

 Coordinador de Serveis Territorials,

 Medi Ambient i Habitatge   

Docent - Advocat

C. propi

01/01/17

al 

31/12/17

 AGL

Directora de Benestar Social,

Salut Pública i Consum 

Treballadora social

C. aliena

01/01/17

al

31/12/17

 EGM

Cap de servei d'Urbanisme i

Ordenació Territorial 

Arquitecte

C. propi

01/01/17

al 

31/12/17

 AFS

Cap de servei d'Infraestructures

i Intervenció Mediambiental 

Enginyer

C. propi

01/01/17

al

31/12/17

 EBA

Responsable d'Infraestructures

viàries 

Enginyera tècnica

d'obres públiques

C. propi

01/01/17

al

31/12/17

 JSU

 Arquitecte tècnic 

Docent -

Arquitecte tècnic

C. propi

01/01/17

al

31/12/17

 JAJ

 

Tècnic de biblioteca 

 

Comissariat i organització d'exposicions

i guiatge de visites culturals

C. propi

23/11/16

al

22/11/17

 JCU

 

Tècnic d'empresa 

 

Enginyer de

Telecomunicacions

C. propi

01/01/17

al

31/12/17

 MMC Educar/a de centre obert Monitor de menjador

C. aliena

01/09/17

al

31/08/18

 HMF

Agent

d'igualtat

Atenció

psicològica

C. propi

27/01/17

al

26/01/18

 JCH

Agent de policia

Administració del Patrimoni

familiar / Docència 

C. propi /

C. aliena

01/01/17

al

31/12/17

 JDS

Encarregat manteniment

brigada

 Jardineria

 

C. propi

 

01/01/17

al 

31/12/17

 JTB Oficial de jardineria  Jardineria  

C. propi

 

01/01/17

al

31/12/17

 JVC Oficial de jardineria   Jardineria  

C. propi

 

01/01/17

al 

31/12/17

 AAM Oficial de jardineria Agricultor  

C. propi

 

01/01/17

al

31/12/17

 JDP Oficial de serveis múltiples

Mecànic i conductor

maquinari

C. propi /

C. aliena 

01/01/17

al

31/12/17

 MAV

Auxiliar de gestió

comptable i pressupostària

Administrativa C. propi

20/11/16

al

19/12/17

         

 

 

Compatibilitats públiques i acumulacions de tasques:

 

 

Nom Lloc de treball

Activitat pública / Administració

Durada

 AVT

Secretària

 

Acumulació de tasques

Secretària al Consell Comarcal de la Garrotxa

Indefinida
 PMB

Operari de manteniment

d'instal.lacions esportives

Regidor Ajuntament de Gurb 

13/06/15

al

12/06/19

 AGV AODL d'Innovació Pública   Alcalde de Sobremunt

01/09/15

al

12/06/19