Transparencia Manlleu
Última modificació : 12/03/2019 16:07:35

Organigrama municipal

L'Ajuntament està organitzat amb 3 àrees funcionals que engloben les 7 àrees de treball municipal. Aqui podeu veure els regidors i regidores responsables dels àmbits i de la gestió d'aquestes àrees. També podeu consultar l'estructura tècnica organitzativa de cada àrea a la pàgina Àrees municipals

 

Organigrama àmbits

 

 

 

A continuació podeu consultar la informació de les regidories de cada àrea municipal:

 

 

 ALCALDIA

Àlex Garrido

(ERC)   

Àlex Garrido

Gabinet d'alcaldia

Servei de comunicació

Pla de Gestió de la Diversitat

Més informació

 

 ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES, SOCIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

   Regidor responsable: Eudald Sellarès (ERC)

 

 

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Eudald Sellarès

(ERC)

Eudald Sellarès

Promoció econòmica

Teixit industrial

Fires i Mercats

Més informació

Àlex Garrido

(ERC)

Àlex Garrido

Cultura i Museu del Ter

Mitjans de comunicació

Més informació

Marta Alsina

(ERC)

Marta Alsina Educació Més informació  

Rafa Cuenca

(MES)

 Rafa cuenca Joventut Més informació

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut

Esports

Més informació

Maite Gallifa

(No adscrita)

M.Teresa Gallifa

Participació ciutadana

Adjunta de Cultura

Més informació

 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

 

Rafa Cuenca

(MES)

 Rafa cuenca

Serveis socials

Centre obert

Atenció domiciliària

Transport adaptat

Polítiques d'igualtat

Més informació

Àlex Garrido

(ERC)

Àlex Garrido

Gent gran

Salut pública

Consum

Més informació

 

 

 ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

   Regidor responsable: Enric Vilaregut (ERC)

 

 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut

Serveis territorials

Planejament territorial

Urbanisme

Infraestructures

Manteniment, servei

d'obres i espai públic

 

Més informació

M.Josep Palomar

(ERC)

M.Josep Palomar

Habitatge

Més informació

M.Carme Bassas

(ERC)

M. Carme Bassas

Medi ambient

Pagesia i medi rural

Més informació

 

 

ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS, ATENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

   Regidora responsable: Marta Alsina (ERC)

 

Àrea de Serveis Generals

 

M.Josep Palomar

(ERC)

M.Josep Palomar  

Protecció de dades

Secretaria

Serveis jurídics

Contractació i compres

Arxiu

Patrimoni

Inventari

Més informació

 

Àrea de Serveis Econòmics

 

Marta Alsina

(ERC)

Marta Alsina

Intervenció

Tresoreria

Més informació

 

Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica

 

Àlex Garrido

(ERC)                       

Àlex Garrido     
          

Organització

Persones

Més informació

M.Josep Palomar

(ERC)

M.Josep Palomar

Serveis informàtics

Noves tecnologies

Transparència

Atenció ciutadana

Administració electrònica

Govern obert i dades obertes

Gestió i millora dels serveis públics

Més informació

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut Riscos laborals Més informació

 

Àrea de Policia

 

Àlex Garrido

(ERC)

Àlex Garrido

Seguretat ciutadana

Protecció civil

Més informació

CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc