Transparencia Manlleu

Organigrama municipal

L'Ajuntament està organitzat amb 3 àrees funcionals que engloben les 7 àrees de treball municipal. Aqui podeu veure els regidors i regidores responsables dels àmbits i de la gestió d'aquestes àrees. També podeu consultar l'estructura tècnica organitzativa de cada àrea a la pàgina Àrees municipals

 

Esquema àmbits

 

 

A continuació podeu consultar la informació de les regidories de cada àrea municipal:

 

 

 ALCALDIA

Àlex Garrido

(ERC)   

Àlex Garrido

Gabinet d'alcaldia

Servei de comunicació

Pla de Gestió de la Diversitat

Més informació

 

 ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES, SOCIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

   Regidor responsable: Eudald Sellarès (ERC)

 

 

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Eudald Sellarès

(ERC)

Eudald Sellarès

Promoció econòmica

Joventut

Teixit industrial

Més informació

Àlex Garrido

(ERC)

Àlex Garrido

Cultura i Museu del Ter

Mitjans de comunicació

Més informació

Marta Alsina

(ERC)

Marta Alsina Educació Més informació  

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut

Esports

Més informació

Alejandro López

(PSC)

Àlex López Fires i mercats Més informació

Maite Gallifa

(No adscrita)

M.Teresa Gallifa

Participació ciutadana

Adjunta de Cultura

Més informació

 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

 

Àlex Garrido

(ERC)

Àlex Garrido

Serveis socials

Centre obert

Atenció domiciliària

Transport adaptat

Més informació

Carme Trillas

(ERC)

Carme Trillas

Gent gran

Salut pública

Consum

Més informació

 

 

 ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

   Regidora responsable: Marta Moreta (PSC)

 

 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Marta Moreta

(PSC)

Marta Moreta

Manteniment

Servei d'obres

Espai públic

Més informació  

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut

Serveis territorials

Planejament territorial

Urbanisme

Infraestructures

Més informació

Àlex López

(PSC)

Àlex López

Habitatge

Més informació

M.Carme Bassas

(ERC)

M. Carme Bassas

Medi ambient

Pagesia i medi rural

Més informació

 

 

ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS, ATENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

   Regidora responsable: Marta Alsina (ERC)

 

 

Àrea de Serveis Generals

 

Antoni Poyato

(PSC)

Antoni Poyato Secretaria

Serveis jurídics

Contractació i compres

Més informació

Marta Alsina

(ERC)

Marta Alsina

Arxiu

Patrimoni

Inventari

Més informació

M.Josep Palomar

(ERC)

M.Josep Palomar

Protecció de dades

Més informació 

 

Àrea de Serveis Econòmics

 

Marta Alsina

(ERC)

Marta Alsina

Intervenció

Tresoreria

Més informació

 

Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica

 

Àlex Garrido

(ERC)                       

Àlex Garrido     
          

Organització

Persones

Més informació

M.Josep Palomar

(ERC)

M.Josep Palomar

Serveis informàtics

Noves tecnologies

Transparència

Atenció ciutadana

Administració electrònica

Govern obert i dades obertes

Gestió i millora dels serveis públics

Més informació

Enric Vilaregut

(ERC)

Enric Vilaregut Riscos laborals Més informació

 

Àrea de Policia

 

Carme Trillas

(ERC)

Carme Trillas

Seguretat ciutadana

Protecció civil

Més informació