Transparencia Manlleu
Última modificació : 02/11/2017 10:10:32

Àrees municipals

En aquest apartat hi trobareu el nom i contacte dels responsables tècnics de les àrees municipals així com les seves funcions designades (veure document adjunt).

 

Seguidament també podeu visualitzar o descarregar-vos l'organigrama tècnic de cada àrea municipal .

 

Taula de responsables i contacte de les àrees municipals

 

 

Responsables àrea

 

 

Organigrames tècnics de les àrees municipals