Transparencia Manlleu
Última modificació : 15/12/2015 09:53:27

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l'instrument de consulta i debat sobre les qüestions i temes següents: 

 

  • Convenis i acords de col.laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i/o altres organismes educatius que afectin l'ensenyament dins l'àmbit territorial del municipi
  • Actuacions i normes municipals que afectin els serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents
  • Actuacions que afavoreixin l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millora el rendiment educatiu i si s'escau fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament
  • L'emplaçament de centres docents dins el municipi
  • Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten a la conservació, la vigilència, i el manteniment adequat dels centres docents
  • El foment de les activitats que milloren la qualitat educativa
  • Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis

 

El Consell Escolar Municipal està format per els representants següents. Al final de la pàgina també hi trobareu la normativa reguladora i les actes de les últimes reunions.

 

PRESIDENT:

 

Àlex Garrido - ERC

 

VOCALS:

 

Dolors Collell - regidora MES

 

Maite Gallifa - regidora N.A.

 

Albert Generó - regidor CUP

 

Marta Moreta - regidora PSC

 

Miquel Gay - regidor CiU

 

Ferran Aguilera - Inspector d'educació

 

Betlem Parés - Cap Àrea Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

 

Gemma Tobella - Tècnica d'educació

 

Glòria Camps - Secretària

 

CEIP Puig Agut - Director, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

CEIP Quatre Vents - Directora, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

CEIP Pompeu Fabra - Directora, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

Escola Casals Gràcia - Director, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

Escola El Carme Vedruna - Director, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

IES Antoni Pous - Director, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

Secció d'Institut La Teuleria - Directora, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

La Salle - Directora, 1 representant del professorat, 1 representant de l'AMPA, 1 representant dels alumnes, 1 representant d'administració i serveis

 

Escola Bressol Colors - Directora

 

Escola Bressol Els Picarols - Directora

 

Escola Bressol Sol Solet - Representant

 

Escola d'Adults - Directora

 

Escola de Música - Directora