Transparencia Manlleu
Última modificació : 14/03/2016 12:41:07

Consell Municipal de l'Esport

L'assemblea general i la comissió gestora està formada per:  

 

PRESIDENT:

 

Enric Vilaregut (ERC)

 

VOCALS:

 

Miquel Gay (CiU)

 

Albert Generó (CUP)

 

Antoni Poyato (PSC)

 

Miquel Sánchez (ICV)

 

Eudald Sellarès (ERC)

 

Dolors Collell (MES)

 

Els anys 2014 i 2015 no s'ha realitzat cap sessió del Consell Municipal de l'Esport.