Transparencia Manlleu
Última modificació : 09/06/2017 12:38:59

Consell Municipal de Pagesia

El Consell de Pagesia creat l'any 2002 actua amb els objectius següents:

 

  • Esdevenir un canal formalment establert, d'informació i comunicació entre l'Ajuntament de Manlleu i el sector agroramader en tot el què fa referència a temes de millora i dinamització d'aquest sector.
  • Ser el mitjà de coordinació d'esforços públics i privats (a través d'una plataforma de participació ciutadana) per aconseguir una millora del sector agroramader de Manlleu.
  • Definir estratègies, programes i accions per potenciar les explotacions agroramaderes del municipi i fer-les més competitives.

 

El Consell de Pagesia actualment està format per:  

 

PRESIDENTA: M.Carme Bassas (regidora de Pagesia)

 

VICEPRESIDENT: Ramon Pous Bagaria

 

SECRETÀRIA: M.Dolors Colom Baucells (tècnica de Medi Ambient)

 

VOCALS:

1. Isabel Casadevall Torras (Grup municipal CiU)

2. Josep Capdevila Costa

3. Jordi Camps Mas

4. Dani Molist Molist

5. Agustí Prat Aguilar

6. Ramon Estrada Subiñà

7. Josep Molas Carrera

8. Manel Macià

9. Jaume Bagaria Puigvila

10. David Masó Coll

 

En aquest apartat podeu consultar el reglament aprovat del Consell de Pagesia, així com les actes de les reunions realitzades a partir de l'any 2014.