Transparencia Manlleu
Última modificació : 11/05/2018 11:31:51

Reglament d'ús de la piscina municipal descoberta

El reglament de la piscina municipal descoberta es troba en fase d'aprovació amb l'objectiu d'unificar i regular de la forma més complerta l’ús d’aquestes instal·lacions a través d’un reglament i incloure específicament les infraccions i corresponents sancions en cas de mal ús de les instal·lacions, així com regular un protocol d’acció en els casos d’infracció.

 

 

Fase 3 - Informació pública i audiència

  

La norma ha estat aprovada inicialment i es troba en fase d’exposició pública

 

Podeu consultar el text provisional de la norma a:

 

Annex III - Audiència i informació pública del text de la norma municipal en tràmit d'aprovació

 

Text de la norma

 

 

Feu les vostres aportacions a través del tràmit següent. Teniu temps fins el 19/06/2018.

 

Aportació de documentació i/o al.legacions a un expedient

 

Fase 2 - Conclusions de la consulta

  

El període de consulta pública prèvia d’aquesta norma ja ha finalitzat.

 

Informe de resultats de la consulta prèvia

 

 

 Fase 1 - Consulta pública prèvia

 

Podeu consultar la informació relativa a la norma a:

 

 

Fitxa-resum de l'aprovació del reglament de la piscina municipal descoberta

 

 

 La consulta pública s'ha realitzat del 21/03/2018 al 04/04/2018