Transparencia Manlleu
Última modificació : 31/03/2015 09:02:04

Taules de treball

Les taules de treball són espais de participació i coordinació sobre temes sectorials que integren tan representants polítics, com tècnics municipals i agents del territori (entitats, comerços, persones usuàries de serveis, etc...) per tal d'analitzar, consensuar i planificar noves accions i propostes de millora.

 

Podeu consultar la informació de les diverses taules de treball: membres, objectius, acords, etc... als sub apartats del menú de l'esquerra.