Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/11/2016 13:56:23

  Enric Vilaregut i Sáez (ERC-JFM-AM)Va entrar com a regidor de l'oposició l'any 2011. És enginyer superior en organització industrial i màster en direcció d'empreses. Actualment està en excedència voluntària de la plaça d'enginyer del Consell Comarcal d'Osona on es dedicava sobretot a projectes hidràulics, i treballa com a enginyer municipal en diferents municipis de la comarca d'Osona. Tot i ser fill de Les Masies de Roda la seva relació amb Manlleu comença de jove, estudiant a La Salle i després al primer institut que va tenir Manlleu i que s'ubicava a la plaça.

Ha passat pel juvenil de l'AEC Manlleu i actualment practica esport al Tennis Manlleu.
 • Càrrec - 1r tinent d'alcalde i regidor de Serveis Territorials i Esports
 • Correu electrònic - vilaregutse@manlleu.cat
 • Competències - Direcció, gestió i coordinació dels serveis d’Urbanisme, Teixit Industrial i Riscos Laborals així com la impulsió dels tràmits que pertoquen a cada servei. Se li ha delegat la facultat de dictar resolucions de tràmit en expedients de contractes no menors de la pròpia àrea de serveis territorials que no hagin estat delegades en la JGL (per tant, s’exceptuen les resolucions d’aprovació de plecs, d’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractuals); les facultats d’impulsió, d’incoació, ordenació i resolució de tots els expedients relatius a les activitats subjectes al règim d’intervenció administrativa previstos a la normativa ambiental aplicable i de l’ordenança municipal sobre la intervenció en les activitats i les instal·lacions.
 • . - En matèria d’intervenció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl, l’impuls de tots els expedients i la resolució d’actes subjectes a llicència o altra forma d’intervenció, i la resolució d’aquells que no requereixen la presentació de projecte tècnic així com les llicències de parcel·lació urbanística, declaració de la seva innecessarietat i de constitució d’un règim de propietat horitzontal; així com l’atorgament de les llicències de 1a ocupació d’edificis i instal·lacions.
 • . - Finalment, l’impuls, incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució de tots els procediments de protecció de la legalitat urbanística (inclosa imposició de sancions i demés conseqüències pròpies d’aquestes actuacions tals com les d’ordre pecuniari o la restauració de la realitat física alterada) així com per infraccions d’ordenances municipals de l’àmbit delegat i de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana en matèries relacionades amb el manteniment de solars i immobles, obres i activitats, i instal·lacions (especialment antenes, aparells d’aire condicionat i alarmes). Correspon també al regidor l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i la promoció i coordinació del teixit industrial.
 • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

  Formulari de sol.licitud


 • Retribucions -

  Dedicació parcial assignada: 28 hores setmanals - 75%

  Retribució: 31.595,33 €

  Podeu consultar també la Taula de retribucions dels càrrecs electes


 • Declaració d'activitats -

  Activitat pública: Enginyer a l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló

  Activitat privada: Enginyeria

  Podeu consultar també la Taula de la declaració d'activitats dels càrrecs electes


 • Declaració de béns -

  Patrimoni immobiliari:

  Pis al 50% a Manlleu del 1992

  Garatge al 50% a Manlleu del 1992

  Traster al 50% a Manlleu del 1992

  Automòbils:

  Opel Vectra (2005)

  Opel Corsa (2017)

  Dipòsits bancaris:  CC entitat 0081 al 100% / CC entitat 0081 al 100% / CC entitat 2100 al 100%

  Accions i participacions: No en disposa

  Tributació: Renda

  Podeu consultar també la Taula de la declaració de béns dels càrrecs electesCERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc