Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/11/2016 13:56:23

  Marta Alsina i Teixidó (ERC-JFM-AM)És regidora a l'Ajuntament de Manlleu des de juny de 2015. Responsable de les regidories d'Hisenda i Recursos Humans, de les que ja n'havia estat regidora del 1999 al 2003. També ha estat regidora a l'oposició del 2003 al 2011. És llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i actualment treballa al BBVA, després d'haver desenvolupat tota la seva carrera professional a Caixa de Manlleu. Viu a Baix Vila i és aficionada a l'excursionisme.
 • Càrrec - 2a tinent d'alcalde i regidora de Serveis Econòmics i Educació
 • Correu electrònic - als...@manlleu.cat
 • Competències - Direcció, gestió i coordinació de l’Àrea de Serveis Econòmics i els serveis d’Organització i Persones de l’Àrea d’Organització, Persones i Administració Electrònica, així com la impulsió dels tràmits que pertoquen a cadascun d’aquests àmbits.
  Se li han delegat les matèries d’hisenda, règim intern i recursos humans que no hagin estat delegades a altres àrees o a la Junta de Govern Local (com l’aprovació de factures o el reconeixement d’obligacions, en matèria d’hisenda, o l’aprovació de les bases selectives i oferta pública, en matèria de personal).
 • . - En matèria d’hisenda, la delegació comprèn en tot cas l’ordre d’expedició i signatura de tots els documents propis de la gestió comptable en matèria de despeses: autoritzacions, disposicions o compromisos de despesa, de reconeixement de l’obligació i d’ordenació del pagament, ordres de transferència, anul·lacions de tots aquests i demés que resultin necessaris per a l’execució del pressupost de despeses. En matèria d’ingressos es deleguen els actes municipals de gestió tributària i comprèn l’expedició i signatura dels documents comptables d’ingressos tals com els reconeixements de drets i els ingressos directes o per rebut, anul·lacions d’aquests, i demés propis de l’execució de l’estat d’ingressos. Igualment comprèn l’expedició i signatura de documents comptables de caràcter extra pressupostari.
 • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

  Formulari de sol.licitud


 • Retribucions -

  Taula de retribucions dels càrrecs electes


 • Declaració d'activitats -

  Taula de la declaració d'activitats dels càrrecs electes


 • Declaració de béns -

  Taula de la declaració de béns dels càrrecs electes