Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/11/2016 13:56:23

  Carme Trillas i Torrents (ERC-JFM-AM)És regidora a l'Ajuntament de Manlleu des de l'any 2011. En aquesta legislatura gestiona les regidories Seguretat Ciutadana, Salut Pública, Consum, Gent Gran i Participació Ciutadana. Fa 20 anys que treballa al mateix ajuntament com a cap d'unitat de suport al comandament de la Policia Local de Manlleu, plaça de la que té excedència per la seva dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Manlleu com a regidora. Viu al Baix Vila i ha estat vinculada a l'Associació de veïns del barri.
 • Càrrec - 4a tinent d'alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana, Salut Pública, Consum i Gent Gran
 • Correu electrònic - trillastc@manlleu.cat
 • Competències - Direcció, gestió i coordinació de l’Àrea de Policia Local i els serveis de les regidories de Gent Gran, Salut Pública i Consum, així com la impulsió dels tràmits que pertoquen a cada servei. Pel que fa a l’àrea de Policia Local se li ha delegat la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèria de sancions per trànsit de vehicles i de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana (conductes incíviques, horaris comercials etc.). Pel que fa a la regidories de Salut Pública i Consum se li ha delegat la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèries pròpies de l’àmbit de Salut Pública i Consum que s’instrueixin per aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana i, particularment, en relació a animals de companyia.
 • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

  Formulari de sol.licitud


 • Retribucions -

  Taula de retribucions dels càrrecs electes


 • Declaració d'activitats -

  Taula de la declaració d'activitats dels càrrecs electes


 • Declaració de béns -

  Taula de la declaració de béns dels càrrecs electes