Transparencia Manlleu
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

14.- Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/info/organigrama-municipal/estructura-de-les-arees.htm


Compliment :  Si