Transparencia Manlleu
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

20.- Es publiquen les ordenances municipals, els reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

Link :  https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionSearch.aspx?t=NO


Compliment :  Si