Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

22.- Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria.htm


Compliment :  Si