Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

48.- Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats a l'indicador 47?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/participacio.htm


Compliment :  Si