Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

50.- S'ofereixen al web instruments de consulta i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/participacio/processos-participatius.htm


Compliment :  Si