Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 27/02/2019 09:57:58

Casament civil a l'Ajuntament

Horari
18.00-18.30


Lloc
Manlleu


Electe :  Àlex Garrido


Càrrec :  Alcalde


Tipus :  Actes


Amb qui es reuneix :  Ciutadania