Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

80.- Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o fiscalització per part dels òrgans de control extern, tan de l'Ajuntament com de les entitats del sector públic municipal

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques.htm


Compliment :  Si