Transparencia Manlleu
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

52.- Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i evaluacions de risc relatius a elements mediambientals

Compliment :  No