Transparencia Manlleu
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

14.- Es publiquen les actes íntegres del Ple Municipal

Link :  https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionSearch.aspx?t=AP


Compliment :  Si