Transparencia Manlleu
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

17.- Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament

Compliment :  No


CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc