Transparencia Manlleu
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

39.- Es publiquen els indicadors de capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/estabilitat-pressupostaria.htm


Compliment :  Si


CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc