Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

68.- Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i adjudicació, procediment, instruments, número de licitadors i identitat dels adjudicataris

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/contractes-i-convenis.htm


Compliment :  Si