Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 27/06/2019 13:28:03

  M.Teresa Anglada Mas (ERC-JFM-AM)


  • Càrrec - Regidora de Medi Ambient i Pagesia
  • Correu electrònic - angladammt@manlleu.cat
  • Competències - - Facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèries pròpies de l’àmbit de Medi Ambient que s’instrueixin per aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana o d’altra normativa sectorial d’aplicació.
  • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

    Formulari de sol.licitud


  • Retribucions -
  • Declaració d'activitats -
  • Declaració de béns -