Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 10/02/2017 10:08:23

Pla d'acció juvenil 2015

Per elaborar aquest Pla d’acció,en primer lloc, es va fer una aproximació a la realitat quantitativa i qualitativa de la situació actual dels joves, com a punt de partida per la definició dels objectius i accions a desenvolupar en els àmbits de la formació, la ocupació i cohesió social.
Aquest procés de reflexió ha implicat als professionals d’educació, ocupació i serveis socials municipals per intentar adequar les actuacions a les seves voluntats i possibilitats tècniques, però també per vetllar per la corresponsabilització i implicació en la seva execució.